റൗലറ്റ് നിയമം (1919)

ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ എന്ന പേരിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണ മേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 1919-ൽ പാസാക്കിയ നിയമം

റൗലറ്റ് നിയമം / കരിനിയമം

ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ തീവ്രദേശീയവാദത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേ ശിക്കുന്ന തിനു മായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി

– റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റി

1917-ൽ നിലവിൽ വന്ന റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ –

ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ്

റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശപ്രകാരം ഇന്ത്യ യിൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമം

അനാർക്കിക്കൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈംസ് ആക്ട് (റൗലറ്റ് നിയമം)

റൗലറ്റ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത്

1919 മാർച്ച് 10 ന്

റൗലറ്റ് നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് നൽകിയ അധികാരങ്ങൾ

* ഏതൊരു ഇന്ത്യാക്കാരനേയും വാറന്റി ല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

* വിചാരണ കൂടാതെ അനിശ്ചിതകാലം തടവി ലിടാം.

* പ്രത്യേക കോടതികളിൽ രഹസ്യവിചാരണ നടത്താം.

* കോടതിവിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നിഷേധിക്കാം.

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ കരിനിയമം (Black Act) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

– മഹാത്മാഗാന്ധി

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ടുചെയ്ത ഒരേയൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ

ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ

റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഭൂനികുതി നൽകാതെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം മുഴക്കിയത്

– സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ്

റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഗാന്ധിജി 1919-ൽ ആരംഭിച്ച സംഘടന

സത്യാഗ്രഹ സഭ

ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹ സഭ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം

ബോംബെ .

റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരായി സത്യാഗ്രഹ പ്രതിജ്ഞ’ തയ്യാറാക്കിയത്

– ഗാന്ധിജി

റൗലറ്റ് വിരുദ്ധ സമര കാലത്ത് ഗാന്ധിജി രാജ്യമെമ്പാടും ഹർത്താൽ ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദിനം

– 1919 ഏപ്രിൽ 6

റൗലറ്റ് വിരുദ്ധ സത്യാഗ്രഹം അക്രമാസക്തമാ യതിനെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരം

റൗലറ്റ് നിയമത്തിനെതിരായ സമരം അക്രമാ സക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി സമരം പിൻവലിച്ചത്

1919 ഏപ്രിൽ 18 ന്

റൗലറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇംപീരിയൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചത്

മുഹമ്മദലി ജിന്ന, മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ, മസ്ഹർ ഉൾഹഖ്

റൗലറ്റ് നിയമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിൻ വലിച്ച വർഷം

– 1922

റൗലറ്റ് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി

– ചെംസ്ഫോർഡ് പ്രഭു

റൗലറ്റ് നിയമം പിൻവലിച്ച വൈസ്രോയി

റീഡിംഗ് പ്രഭു

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല (1919)

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത്

1919 ഏപ്രിൽ 13

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സ്ഥലം

അമൃത് സർ (പഞ്ചാബ്)

ജാലിയൻ വാലാ ബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ നിയമം

റൗലറ്റ് ആക്ട്

പഞ്ചാബിൽ റൗലറ്റ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

– ഡോ. സത്യപാൽ, ഡോ. സൈഫുദ്ദീൻ കിച് ലു

ഡോ.സത്യപാലിനെയും ഡോ.സൈഫുദ്ദീൻ കിച് ലുവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്

1919 ഏപ്രിൽ 10 ന്

ഏത് നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ യോഗം ചേർന്നത്

ഡോ.സത്യപാൽ, ഡോ.സൈഫുദ്ദീൻ കിച് ലു

പഞ്ചാബിലെ കശാപ്പുകാരൻ (Butcher of Punjab) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

ജനറൽ റെജിനാൾഡ് ഡയർ

ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം –

379

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു സംഭവത്തിലാണ് 2019-ൽ ബ്രിട്ടൺ ഖേദം പ്രക ടിപ്പിച്ചത്.

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീ സർ

ജനറൽ റെജിനാൾഡ് ഡയർ

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ

മൈക്കിൾ.ഒ. ഡയർ

മൈക്കിൾ ഒ ഡയറിനെ ലണ്ടനിൽ വച്ച് വധിച്ച ദേശാഭിമാനി

– സർദാർ ഉദ്ദം സിങ്

ഉദ്ദം സിങ് മൈക്കിൾ ഒ ഡയറിനെ വധിച്ചത്

1940 മാർച്ച് 13

ഉദ്ദം സിങിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം

1940 ജൂലൈ 31

ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്മാരകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്

ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് (1961ൽ)

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെക്കു റിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ

ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ (1919 ഒക്ടോബർ 14)

ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം

1920

ഹണ്ടർ കമ്മീഷനിൽ അസംതൃപ്തരായ കോൺഗ്രസ്സ് രൂപീകരിച്ച അനൗദ്യോഗിക അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ തലവൻ

അബ്ബാസ് ത്യാബ്ജി

(മോത്തിലാൽ നെഹ് റു, സി. ആർ. ദാസ്, ഗാന്ധിജി, എം.ആർ.ജയകർ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് അംഗങ്ങൾ).

“Crawling Order’ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

– ജാലിയൻവാലാബാഗ്

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ’ പദവി തിരിച്ചു നൽകിയ ദേശീയ നേതാവ്

രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൈസർ-ഇ-ഹിന്ദ്’ ബഹു മതി തിരിച്ചു നൽകിയത്

ഗാന്ധിജി, സരോജിനി നായിഡു

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സി ക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച നേതാവ്

– ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ

ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവത്തെ “അങ്ങേ യറ്റം ലജ്ജാവഹം” (“Deeply Shameful’) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

ഡേവിഡ് കാമറൂൺ

ജാലിയൻ വാലാ ബാഗ് സംഭവത്തെ “പൈശാചികമായ സംഭവം’ എന്ന് വിശേഷി പ്പിച്ചത്

– വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ “Preventive Murder’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

എഡ്വിൻ മൊണ്ടേഗു

“പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടെങ്കിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

– ഗാന്ധിജി

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെ “Ruthless Murder’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

സി.എഫ് ആൻഡ്രൂസ്

“ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ യുടെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

Valentine Chirol

Scroll to Top